Wasdroger

Wasdroger

1. Wasdroger droogt niet goed

  • Controleer de filters in de deur en deuropening op verstoppingen.
  • Controleer de condensor (deze bevindt zich links onder aan de voorzijde van de droger) op vervuiling, zie daarvoor ook de meegeleverde handleiding.
  • Gebruik de wasdroger in een goed geventileerde ruimte, zet eventueel een deur of raam open.
  • Doe de droger niet te vol, houdt u aan de vulcapaciteit van de wasdroger.

2. Wasdroger doet niets

  • Controleer of er spanning aanwezig is op het aangesloten stopcontact. Dit kunt u doen door een ander apparaat op dat stopcontact aan te sluiten, bijvoorbeeld een lamp of telefoonoplader.
  • Controleer of de deur van de wasdroger gesloten is.
  • Controleer de waarschuwingsmeldingen op het display en raadpleeg de handleiding van de wasdroger.
  • Wanneer de droger op een trekschakelaar is aangesloten controleer dan of deze aanstaat.