Belangrijkste algemene voorwaarden

Elbuco heeft de belangrijkste Algemene Voorwaarden voor jou samengevat. Dit zijn niet alle Algemene Voorwaarden. Het is een samenvatting van de belangrijkste punten. Als je alle voorwaarden wilt lezen, staan deze ook op de website. Heb je vragen over de voorwaarden? Bel gerust even met één van onze medewerkers van de klantenservice. Zij staan je graag te woord.

Voor de overeenkomst

 • Zodra een huurovereenkomst wordt afgesloten, moeten jij (de huurder) en Elbuco deze overeenkomst digitaal ondertekenen. Deze overeenkomst mag jij binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, zonder reden opzeggen. Je gebruikt hiervoor het herroepingsformulier.
 • De huurprijs gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarin het product wordt gehuurd. Je krijgt korting voor de dagen dat het product nog niet is geleverd.
 • Wij komen het product altijd gratis bij je bezorgen én installeren. Controleer zelf altijd even of het product onbeschadigd is en goed werkt. Is dat niet het geval? Meldt dit dan meteen bij de monteur.

Tijdens de overeenkomst

 • Wij vragen jou om voorzichtig om te gaan met het product. Je moet het bijvoorbeeld beschermen tegen beschadiging en diefstal door een verzekering af te sluiten (vaak een inboedelverzekering).
 • Gaat het product stuk? Bel ons dan, wij komen het product gratis repareren of vervangen. Laat niet een ander bedrijf reparaties uitvoeren of ga niet zelf het product repareren. Tenzij Elbuco je vraagt dit te doen.
 • Elbuco zorgt ervoor dat de gehuurde producten werken zoals ze moeten werken en geeft tips hoe je het product moet gebruiken. Als je vragen hebt over hoe het product gebruikt moet worden, kan je gratis contact opnemen met een expert van Elbuco.
 • Als het gehuurde product niet gerepareerd kan worden binnen een redelijke termijn, zal Elbuco een vervangend product regelen of het deel van de huur terugbetalen dat je geen gebruik hebt kunnen maken van het product.
 • Als het product gestolen of beschadigd is door vandalisme, moet je meteen aangifte doen bij de politie en Elbuco een kopie geven van het proces-verbaal.
 • Als het product beschadigd of verloren gaat door een externe oorzaak (zoals water of brand), ben jij zelf verantwoordelijk voor de reparatie of vervanging. Dit kan je dan regelen via jouw verzekering.
 • Je mag het product niet verplaatsen naar een ander adres zonder toestemming van Elbuco, tenzij dit vanwege de aard van het product (zoals een fiets of een laptop) regelmatig gebeurt.
 • Je mag het product niet verhuren of in eigendom geven aan een derde zonder toestemming van Elbuco.
 • Aan het begin van de overeenkomst kies je voor een huurtermijn. Wil je eerder stoppen met je contract? Dan rekenen we € 75,00 voor het ophalen van het product en het restant van de huurtermijnen zoals deze aanvankelijk zijn overeengekomen of een deel daarvan met een maximum van 50% van de resterende huurtermijnen.
 • Heb je moeite met het betalen van de maandtermijn? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons. Wij proberen altijd een oplossing te bedenken zodat je het product kan blijven gebruiken.

Na de overeenkomst

 • De huurovereenkomst geldt voor een bepaalde periode zoals aangegeven in de overeenkomst. Dat is 3, 5 of 7 jaar. Zodra deze periode is afgelopen, zal de overeenkomst automatisch verlengd worden. Je hebt een maand opzegtermijn. Je kan dan natuurlijk ook een nieuwe overeenkomst afsluiten. Slimmer is het om al eerder de overeenkomst open te breken en een nieuwer product uit te kiezen. Dat mag al na 3/5de deel van de looptijd.
 • Als je de overeenkomst stopt komen wij het product ophalen. Het product moet in goede, originele, schone en complete staat zijn, inclusief alle documenten en accessoires die erbij horen. Je kan ook kiezen om het product van Elbuco te kopen, dan word jij eigenaar van het product.